Din iPaaS-lösning för e-handelslogistik

Prime Penguin samlar alla dina logistikrelaterade funktioner i en och samma användarvänliga plattform. Ta del av ett obegränsat antal integrerade plattformar och system som ger full kontroll över logistikprocesserna.  

Boka demo

Används av 200+ globala företag

Detta får du:

Förenklade molnbaserade integrationer De flesta vanliga e-handelsplattformar, marknadsplatser och ERP-system är förintegrerade och kan anslutas till Prime Penguin och dina logistikpartners med bara några klick.

Centraliserad lagerhantering Ditt lager är alltid synkroniserat i Prime Penguin, vilket resulterar i enhetlig lagerhantering över flera försäljningskanaler, 3PL:er och egna lager.

Automatiserad orderuppföljning Spåra och följ upp dina leveranser med hjälp av avancerade automationsverktyg. Du blir automatiskt meddelad när åtgärd krävs.

Ingående logistikanalys Prime Penguin centraliserar också dina data, vilket möjliggör enkel åtkomst till rapporter och dashboards.

Lagerprognoser Baserat på historiska data visar Prime Penguin försäljningstrender per produkt och skapar prognoser för att förhindra slutförsäljning och underlätta inköpsplanering.

Kom igångBoka demo

Över 40 plug & play-integrationer

Eftersom Prime Penguin är helt molnbaserad sker utveckling och leverans utan inblandning av enskilda plattformar. Det innebär att du kan vara igång från dag ett, utan kostsamma och tidskrävande utvecklingsprocesser.

Ett stort antal e-handelsplattformar, marknadsplatser, affärssystem och lagerhanteringssystem är redan integrerade. Vi kan också koppla upp dig mot ett valfritt antal av våra 3PL-partners som driver 95+ logistikcentraler över hela världen.

Integrationer

Effektiv lagerhantering

Lagerkontroll Ställ in inköpsintervaller och optimala kvantiteter för att säkerställa att du alltid kan leverera i tid, samtidigt som du undviker överskott eller brister.

Lagerspårning Håll reda på lagertillgångarnas fysiska rörelse när de kommer in till respektive lämnar lageranläggningen.

Prognosticera Uppskatta framtida efterfrågan på dina produkter med hjälp av försäljningsdata, trender och annan information, så att lagret kan fyllas på i tid.

Lagerförflyttningar Hantera interna inköpsprocesser. Skapa inköpsordrar, spåra leveranser och kontrollera godkännandeprocessen för nya beställningar.

Rapportering Skapa rapporter om lagernivåer, omsättningshastigheter och andra nyckeltal som möjliggör datadrivna beslut och högre lönsamhet.

Kom igångBoka demo

Automatisera din orderbearbetning och leverans

Att använda flera försäljningskanaler och logistikcentraler ökar din logistiks komplexitet, ofta avsevärt. Prime Penguin reducerar inte bara denna komplexitet, utan lägger dessutom till intuitiva administrationsskikt.

Omnikanalkontroll Avancerade orderhanteringsverktyg låter dig se, hantera och automatisera vad som händer i alla försäljnings- och leveranskanaler.

Avancerad omdirigering Använd konfigurerbara regler för att styra beställningar till rätt lager eller plats.

Varnar när det behövs När en manuell åtgärd är nödvändig får du ett meddelande och kan snabbt lösa eventuella problem.

Spåra leveranser Integrera och spåra leveransinformation direkt i Prime Penguins enhetliga gränssnitt.

Kom igångBoka demo

Aggregerad logistikanalys

Att centralisera dina logistikfunktioner möjliggör också enhetlig datainsamling och rapportering, något som endast är möjligt med Prime Penguin.

Här har du tillgång till all relevant logistikdata – inklusive detaljerad information om försäljning och lagerflöden. Nu kan du lättare lösa problem och identifiera dina möjligheter.

Kom igångBoka demo

Lagerplanering

Prognoser är ovärderliga verktyg för effektiv lagerhantering. Uppskattningar av framtida försäljning kan hjälpa dig att undvika att produkter tar slut i lager. Du kan också upptäcka varor som säljer mindre än väntat och undvika överskott. Prime Penguin åstadkommer detta genom att beräkna och kombinera två datapunkter från din försäljningshistorik:

Genomsnittlig försäljning – Ett glidande medelvärde över tid, viktat för att lägga mer tyngd på den senaste försäljningen.

Försäljningstrend – En indikator på försäljningshastighet, också viktad för att ge mer tyngd åt den senaste försäljningen. 

Den genomsnittliga försäljningen och försäljningstrenden används för att beräkna nästa veckas försäljning och projicera försäljningstrenden in i framtiden, med en gradvis nedgång mot oförändrad försäljning för att indikera osäkerhet.

Boka demo

Hey, ska vi snacka?