Hållbar logistik för e-handel

Prime Penguin hjälper e-handelsföretag att upphandla, outsourca och kontrollera hela sitt leveransflöde i ett användarvänligt och molnbaserat gränssnitt. Öka din företagstillväxt med sömlösa programvaruintegrationer, globala fraktlösningar och digital lagerhantering. Logistikens framtid är nu.

Vill du bli mer hållbar?

Situationen

Mer än 40 miljarder e-handelstransaktioner görs varje år, en siffra som förväntas växa kontinuerligt under de kommande åren. Naturligtvis kommer en ökad aktivitet inom e-handeln att bidra till den globala ökningen av växthusgasutsläpp.

Dessa utsläpp är ett resultat av många processer inom e-handelsföretagens leveranskedjor, men kan främst spåras till tillverkning å ena sidan och leverans å den andra. Skadligt bränsle, långa leveransavstånd och icke återvinningsbara material är alla bidragande faktorer till den mängd föroreningar som ett visst e-handelsföretag är ansvarigt för.

Prime Penguin Hållbarhet

Vårt bidrag

Prime Penguins molnbaserade plattform gör det möjligt för e-handelsföretag att lokalisera och etablera flera "satellitlager" över hela världen. Efter att ha lokaliserat och etablerat lager på geografiska platser som är optimerade med avseende på efterfrågan och utbud, kan e-handlarna logga in på vår plattform och få en dynamisk översikt över dessa lager.

Med tillgång till sådana data kan du och din e-handelsverksamhet automatisera processen med att välja rätt destination för varje order som ska fullföljas på ett sätt som förblir miljövänligt. I sig kommer detta att minska din totala mängd CO2-föroreningar. Det är vår fasta övertygelse att automatiserade och digitaliserade leveranskedjor som i hög grad bygger på data som samlas in via avancerade WMS och digitala gränssnitt är bättre anpassade för en grön kommersiell framtid.

Läs mer om detta

Är du redo att komma igång?

Vi påskyndar företag precis som ditt. Du kan enkelt centralisera all din e-handelslogistik med en enda anslutning. Certifierade lager som är sömlöst integrerade med dina onlinebutiker, ERP, digitala marknadsplatser och mycket mer.

Prata med säljarna!

Betrodda av +200 globala varumärken