POLICY FÖR SKYDD AV PRIVATLIVET

Prime Penguin AB, org.nr 559062-5264, ("Prime Penguin", "vi", eller "oss") respekterar våra kunders, partners och leverantörers integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi som personuppgiftsansvarig samlar in och använder personuppgifter (enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, "GDPR") i samband med användning av våra tjänster. I denna integritetspolicy beskrivs också dina rättigheter som registrerad och hur du kan göra dem gällande.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller synpunkter på vår behandling av personuppgifter. Du når oss genom att skicka ett e-postmeddelande till hello@primepenguin.com eller kontakta oss på Prime Penguin AB, Mäster Samuelsgatan 45, Stockholm.

I de fall vi behandlar uppgifter för din eller din arbetsgivares räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde kommer vi att behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner vi har fått enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som vi har ingått med dig eller din arbetsgivare. Denna behandling omfattas inte av denna integritetspolicy eftersom den beskriver den behandling vi gör i egenskap av personuppgiftsansvarig. Därför avser "du" nedan dig som använder plattformen Prime Penguin ("Plattformen"), webbplatsen eller andra tjänster som vi tillhandahåller dig (gemensamt "Tjänsterna") eller är i kontakt med oss på uppdrag av en juridisk person som till exempel kan vara din arbetsgivare. Med "Bolaget" avses den juridiska person som du representerar som anställd, konsult eller liknande.

PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Kontaktuppgifter. Vi kommer att behandla kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-postadress och postadress.

Företagsrelaterade uppgifter. Detta innebär information om bolaget, såsom din e-postadress och vid behov information om din rätt att företräda bolaget. Detta är tillämpligt när du kontaktar oss i rollen som representant för ett företag.

Personligt identifikationsnummer. Om du är enskild näringsidkare kommer vi att behandla ditt personnummer eftersom det är detsamma som ditt organisationsnummer.

Uppgifter om kommunikation. Vi kommer att samla in och lagra din kommunikation med oss och all information som du lämnar till oss i sådan kommunikation, till exempel när du skickar e-post till oss.

Tekniska uppgifter. Vi samlar in tekniska data från den dator (eller annan enhet) som du använder i samband med din användning av Tjänsterna, såsom IP-adress, typ och version av webbläsare, skärmupplösning, önskat språk, geografisk plats, operativsystem och datorplattform. Även om vi normalt inte använder tekniska data för att identifiera enskilda personer, kan enskilda personer ibland identifieras utifrån dessa data.

Känsliga uppgifter. Vi kommer att behandla känsliga uppgifter om dig om du ger oss sådan information och endast i den utsträckning som är nödvändig och motiverad.

Ytterligare information om användare av plattformen:

Uppgifter om användarkonto. Ditt användarnamn och din e-postadress kommer att behandlas för att ge dig tillgång till plattformen.

Loggar över användaraktivitet. Vi sparar information om din aktivitet i Plattformen för att analysera användarnas användning av Plattformen i syfte att förbättra Plattformen, men också för att möjliggöra kundsupport.

Information relaterad till kundsupport. För att kunna ge kundsupport kommer vi att behandla den information som är nödvändig för att hantera ärendet, såsom kontaktuppgifter, kommunikationsdata och teknisk data.

Uppgifter från enkäter. Om du är kund hos oss kan vi komma att kontakta dig för att be dig delta i kundnöjdhetsundersökningar online. Om du bestämmer dig för att delta kan du bli ombedd att lämna viss information som kan innehålla personuppgifter.

Faktureringsuppgifter. Vi kommer att behandla betalningshistorik och för att ta emot betalning för de tjänster vi tillhandahåller; Om vi skickar en faktura till dig, behandla dina personuppgifter om det behövs, för att ge en referens på fakturan, eller om kreditkortsbetalning används, behandla de fyra sista siffrorna i ditt kreditkortsnummer.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Information som du ger till oss. Merparten av den information vi behandlar om dig får vi från dig. Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du registrerar dig för Plattformen. Du kan alltid välja att inte förse oss med viss information. Vissa personuppgifter är dock nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster till dig. Om du inte lämnar sådana personuppgifter kan det hindra oss från att tillhandahålla våra Tjänster till dig eller, i förekommande fall, Bolaget.

Information som vi samlar in om dig. Vi kan också, på ett ansvarsfullt sätt och med din integritet i åtanke, få personuppgifter om dig från din arbetsgivare eller din arbetsgivares webbplats.

Hur dina PERSONLIGA UPPGIFTER kommer att användas och de rättsliga grunderna för det

För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter och innehållet i vår kommunikation med dig kommer att användas för att kommunicera med dig. Denna behandling kan antingen vara nödvändig för oss enligt vårt avtal med dig eller din arbetsgivare eller för vårt berättigade intresse av effektiv kommunikation med våra nuvarande och potentiella kunder och affärspartners.

För att marknadsföra våra tjänster. Dina kontaktuppgifter kommer att användas för att skicka nyhetsbrev, information och marknadsföring avseende våra tjänster. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss och våra nuvarande och framtida tjänster på ett sätt som är relevant för dig. Följ gärna de instruktioner för avregistrering som finns i det e-postmeddelande som du får från oss eller kontakta oss direkt.

Om du är enskild näringsidkare, för att identifiera dig och företaget. Vi behandlar ditt personnummer som en del av den information vi har om bolaget och för att identifiera dig som representant för bolaget. Detta är nödvändigt för identifieringsprocessen och för vårt berättigade intresse av att kunna identifiera våra kunder, leverantörer och affärspartners.

För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Prime Penguin är skyldigt att följa svensk lag. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, till exempel bokföringslagen.

För att skydda våra legitima affärsintressen och juridiska rättigheter. Vi kommer att använda dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att skydda och genomdriva våra juridiska rättigheter, intressen och andras intressen, till exempel i samband med rättsliga anspråk, efterlevnad, reglering och revisionsfunktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att skydda oss, dig och andra och för att vi ska kunna försvara oss mot eller genomdriva rättsliga anspråk.

I samband med en sammanslagning eller ett förvärv. I samband med, på grund av strategiska eller affärsmässiga skäl, en eventuell fusion, försäljning av bolagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat bolag, kan de personuppgifter vi har om dig komma att behandlas, delas eller överföras till parter som är involverade i processen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.

Med ditt samtycke. Dina personuppgifter kan användas för andra ändamål än de som anges ovan om du ber oss om det eller om du ger oss ditt samtycke. Om du till exempel är en av våra kunder kan vi kontakta dig och be om ditt samtycke till att publicera en kundrecension av dig i syfte att marknadsföra våra tjänster.

För att administrera våra avtal. Om du är vår kund eller leverantör kommer personuppgifter att behandlas när vi ingår och under avtalstiden med dig eller bolaget. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig eller bolaget och för vårt berättigade intresse av att kunna ingå och fullgöra olika typer av avtal och att ha en kontaktperson i samband med avtalet.

För att genomföra kundundersökningar. Baserat på våra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster, kan dina kontaktuppgifter användas för att kontakta dig angående kundundersökningar. Genom att kontinuerligt samla in kvalitativ feedback från dig och andra användare kan vi få en djupare förståelse för problem med våra tjänster och våra kunders behov.

Deltagande i kundundersökningar är dock frivilligt och behandling av eventuella svar på undersökningar baseras på ditt samtycke. I möjligaste mån undviker vi att samla in personuppgifter i samband med kundundersökningar, men om det är nödvändigt för undersökningens syfte kan vi komma att samla in personuppgifter.

Ytterligare behandling avseende användare av plattformen

För att tillhandahålla Plattformen till dig. Vi kommer att fortsätta att behandla dina personuppgifter (kontaktuppgifter såsom användarnamn, e-postadress) för att tillhandahålla Plattformen till dig (eller till Bolaget). Detta är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller Bolaget avseende Plattformen.

För faktureringsändamål. Dina personuppgifter kommer att användas för faktureringsändamål. Detta inkluderar att ha dig som fakturareferens. Denna behandling är nödvändig och baseras på vårt berättigade intresse av att kunna säkerställa betalningar för de tjänster som vi tillhandahåller.

För att tillhandahålla kundsupport. Dina personuppgifter (t.ex. användarkontouppgifter, tekniska uppgifter) kommer vid behov att användas för att utreda, besvara och lösa potentiella klagomål och problem som är förknippade med Plattformen (t.ex. buggar). Denna behandling är nödvändig för att tillhandahålla dig Plattformen och upprätthålla våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig eller din arbetsgivare och för vårt berättigade intresse av att Plattformen fungerar.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet och våra Tjänster. Vi använder tekniska data, såsom användaraktivitetsloggar, undersökningsdata och annan aggregerad och icke-personlig information för att utveckla och förbättra Plattformen, inklusive felsökning, dataanalys, forskning, statistiska ändamål och testning (såsom utvärdering av nya funktioner, i linje med Plattformens grundläggande natur). Vi kan t.ex. samla in och utvärdera tekniska uppgifter om din användning av Plattformen för analytiska ändamål, för att förstå hur användare använder Plattformen för att göra den mer intuitiv. Denna behandling är delvis nödvändig för att tillhandahålla Plattformen till dig men huvudsakligen för att tillgodose berättigade intressen, såsom vårt intresse av att utveckla och förbättra Plattformen.

Beträffande besökare på webbplatsen

När du besöker vår webbplats kommer vi att samla in information med hjälp av cookies och liknande tekniker. Om den information vi samlar in innehåller personuppgifter, kommer vi att behandla personuppgifterna för att låta oss:

För att förse en webbplats med grundläggande funktioner. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ha en webbplats och tjänster som fungerar optimalt.

För att hämta statistik, t.ex. information om hur länge ett besök varar, vilka delar av Webbplatsen du har läst och annan information om beteende på Webbplatsen. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

För att marknadsföra Prime Penguin och våra produkter och tjänster genom att visa dig relevanta produktrekommendationer och erbjudanden. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

På Webbplatsen kan du komma i kontakt med oss genom att fylla i ett formulär. Vi kommer att behandla din e-postadress för att kunna kommunicera med dig och svara på din begäran. E-postadressen och andra uppgifter som du lämnar till oss kan sparas och behandlas för marknadsföringsändamål. Behandlingen baseras på ditt samtycke.

Hur vi delar DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

Ibland behöver vi dela din personliga information med andra betrodda personer och företag. Din personliga information delas med:

Andra användare av Plattformen. Eftersom syftet med vår plattform är att göra det möjligt för e-handels- och logistikleverantörer att ansluta sig och att säkerställa ett smidigt samarbete mellan parterna, kommer de uppgifter som krävs för att möjliggöra sådan anslutning och samarbete att delas.

Dina anställda och konsulter. Dina personuppgifter kommer, när så är lämpligt, att delas med vissa av våra anställda och konsulter. Vi kommer dock att begränsa tillgången till de av våra anställda och konsulter som behöver den för att utföra sitt arbete, till exempel för att ge dig kundsupport. Våra medarbetare och konsulter är naturligtvis underkastade strikt sekretess.

Våra tjänsteleverantörer. Vi överför eller delar dina personuppgifter med våra underleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla den Tjänst till dig som kräver behandling av personuppgifter. Vi tillhandahåller personuppgifter till tredje part enbart i syfte att leverera Tjänsten och för att hantera vår dagliga verksamhet inklusive marknadsföring av våra tjänster. Våra underleverantörer är inte auktoriserade av oss att använda eller lämna ut dina personuppgifter förutom när det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla rättsliga krav. Tjänsterna inkluderar:

  • Hantering av kundsupportärenden som rör Plattformen,
  • Kreditkortsbehandling,
  • IT-service för utförandet av våra Tjänster och tjänster som hanterar nödvändig, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Detta inkluderar lagring av din information av vår webbhotell,
  • Analys av hur våra tjänster används.

Myndigheter och andra offentliga aktörer. Ibland kan rättsliga skyldigheter kräva att vi delar information om dig, till exempel för att svara på lagliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra offentliga och statliga myndigheter. Vi kan också lämna ut information om det behövs för att upptäcka och förhindra bedrägeri eller i samband med en juridisk process, till exempel för att verkställa våra avtal eller för att skydda våra rättigheter, dig eller andra.

Var vi BEHANDLAR dina personuppgifter

Prime Penguin strävar alltid efter att behandla och lagra dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock för särskilda ändamål komma att överföras till och lagras på en destination utanför EU/EES-området där integritetslagstiftningen kanske inte är densamma som inom EU/EES, och i vissa fall kan vara mindre skyddande än integritetslagstiftningen inom EU/EES. Vid överföring, till exempel till en leverantör i ett tredje land, sker dock överföringen i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi kommer att överföra dina personuppgifter till en destination utanför EU/EES endast om tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats i enlighet med GDPR.

Kontakta oss gärna för mer information om vilken skyddsåtgärd som gäller i ett specifikt fall.

Hur länge vi behåller dina PERSONLIGA UPPGIFTER

Prime Penguin behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Hur länge uppgifterna sparas beror på vilken typ av information det är och varför vi behandlar den.

Om du eller Bolaget använder Plattformen sparar vi i allmänhet dina personuppgifter så länge du är användare av Plattformen och så länge det behövs för skatte- och bokföringsändamål etc. Vid uppsägning av kontot kan dina uppgifter komma att lagras upp till en (1) månad efter uppsägningen på grund av tekniska skäl.

Personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke raderas när ditt samtycke återkallas eller när det ändamål för vilket ditt samtycke lämnades har upphört att gälla. Dessutom lagrar vi uppgifter i den utsträckning vi anser att det är nödvändigt för att skydda våra lagliga rättigheter, legitima intressen och andras intressen. Dina uppgifter kan också lagras under en längre period om det krävs enligt tillämpliga lagstadgade lagringsperioder.

Vi ser regelbundet över vårt behov av att spara uppgifter, med hänsyn till tillämplig lagstiftning.

Dina rättigheter

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på berättigat intresse. Det innebär att vi inte längre får behandla personuppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om det balanstest som har gjorts. Vid en invändning kan vi behöva utreda situationen ytterligare innan vi fattar ett beslut.

Du har dock en ovillkorlig rätt att invända mot att personuppgifter behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att få tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att begära en utskrift av de personuppgifter som behandlas av oss, och ytterligare information om hur uppgifterna har samlats in, behandlats, delats osv. Den första utskriften kan begäras kostnadsfritt, men om du gör upprepade och orimliga förfrågningar om kopior kan vi komma att debitera dig en administrativ avgift.

Rätt att överföra dina uppgifter. Du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig under vissa förutsättningar.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter om dig, till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, eller om det inte finns någon rättslig grund för att behandla uppgifterna. Observera att vi kan behöva avslå din begäran om vi är juridiskt skyldiga att behålla informationen eller om informationen är nödvändig för att försvara rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att felaktig eller ofullständig information om dig har rättats, eller till dess att en invändning från dig har hanterats.
Rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss. Observera dock att det inte kommer att påverka någon behandling som redan har ägt rum.

Rätt att klaga. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i det land du bor eller arbetar i, om du anser att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter avseende dina personuppgifter. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen, som också är vår huvudtillsynsmyndighet, och du kan hitta mer information på deras webbplats: https://www.datainspektionen.se/.

Observera att om du begär begränsning eller radering kan det påverka våra möjligheter att tillhandahålla våra tjänster till dig. Dessutom kan juridiska rättigheter eller skyldigheter (såsom sekretess-, redovisnings- och skattelagstiftning) hindra oss från att lämna ut eller överföra hela eller delar av din information, eller från att omedelbart radera din information.

Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum för att återspegla förändringar i vår insamling och användning av dina personuppgifter. Den senast uppdaterade versionen finns alltid på webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att regelbundet besöka webbplatsen för att hålla dig uppdaterad om vår behandling av personuppgifter.