Hoppa till huvudinnehåll

Tips för att följa momsreglerna för e-handel

Inom e-handel är det viktigt att ta vara på möjligheterna till affärsoptimering nyckeln e-handelsuppfyllelse, en outsourcad logistikmetod, utgör en sådan möjlighet och erbjuder sömlöst verksamhet och förbättrade kundupplevelser. För företag som ger sig in på detta område är det dock av största vikt att förstå hur momsreglerna efterlevs, särskilt när varor lagras utomlands.

Varför fortsätta följa reglerna?

Att säkerställa efterlevnad av internationella momsregler är avgörande när man har en global kundbas. Bristande efterlevnad leder inte bara till höga böter och rättsliga konsekvenser utan äventyrar också ditt varumärkes anseende.

Att navigera i det intrikata landskapet av internationella momsregler är komplicerat, särskilt med tanke på att många länder kräver att utländska företag registrerar sig för moms när de når specifika försäljningströsklar. Att förstå dessa olika efterlevnadskrav blir allt viktigare när din e-handelsverksamhet expanderar globalt.

Genom att prioritera efterlevnad skyddar du inte bara ditt företag från potentiella påföljder utan förbättrar också ditt varumärkes ställning på den globala marknaden.

Skillnaden mellan moms och omsättningsskatt

MOMS

Mervärdesskatt är vanligt förekommande i många globala ekonomier, men saknas i USA. Till skillnad från försäljningsskatter tillämpas moms i olika steg av leveranskedjan, vilket återspeglar mervärdet i varje steg. Momsreglerna kan variera för B2C-transaktioner (Business-to-Consumer) och B2B-transaktioner (Business-to-Business). I B2C-modeller inkluderar priserna vanligtvis moms, medan B2B-transaktioner visar priser utan moms, där skatten beräknas ovanpå baspriset. Dessutom kan företag utnyttja skatteförmåner för att kompensera för momsskulder, vilket ger potentiella kostnadsbesparingar i hela leveranskedjan.

Omsättningsskatt

Försäljningsskatt tas däremot ut enbart vid försäljningsstället, vilket direkt påverkar detaljhandelskunderna. Till skillnad från moms fördelas inte omsättningsskatten över hela leveranskedjan utan fastställs utifrån den skattesats som gäller i den lokala jurisdiktionen. Denna skatt beräknas och läggs till det slutliga inköpspriset i kassan, vilket säkerställer efterlevnad av regionala skatteregler.

Efterlevnad av momsreglerna - steg för steg

Steg 1: Lokal momsregistrering 

Att bli registrerad som lokal momsskattebetalare är det första steget mot efterlevnad. Denna process varierar mellan EU:s medlemsländer, vilket kräver en grundlig förståelse och efterlevnad av nationella bestämmelser.

Steg 2: Erhålla EU:s momsregistreringsnummer 

EU:s momsregistreringsnummer är oumbärligt för enheter som deltar i gemenskapsinterna transaktioner. Detta inkluderar förvärv, leveranser och gränsöverskridande tjänster inom EU. Genom att erhålla detta nummer skapas förutsättningar för efterlevnad av momsreglerna över gränserna.

Steg 3: Momsregistrering i det land där lagret finns 

Förvaring av varor utomlands kräver momsregistrering i respektive land. Oavsett om man använder sig av e-handelstjänster eller etablerar ett utländskt lager är efterlevnaden beroende av korrekt registrering och efterlevnad av lokala momslagar.

Proffstips från Prime

Lagerhållning i flera lager: Ett alternativ för momskontroll 

För företag som vill kontrollera och optimera momsen framstår lagerhållning på flera platser som ett strategiskt val. Att distribuera lager på flera platser möjliggör momseffektiv orderhantering och underlättar efterlevnad av momsregler som är anpassade till olika marknadslandskap. Prata med oss på Prime Penguin - vi känner momsexperter över hela världen som är redo att hjälpa till!

Hjälp med att navigera i momslandskapet

Med tanke på de komplicerade momsreglerna och registreringsförfarandena är det ett smart alternativ att samarbeta med specialister på efterlevnad av momsregler som AVASK. Från registreringar till momsavräkningar och deklarationer säkerställer expertvägledning efterlevnad av regler och minimerar efterlevnadsrisker.

Slutsats

Att satsa på e-handel innebär ett stort löfte för företag, eftersom det ger operativ effektivitet och kundnöjdhet. Momsöverensstämmelse är dock inte förhandlingsbart, särskilt inte vid lagring av varor utomlands. Genom att följa de beskrivna stegen, dra nytta av lokal expertis och söka experthjälp kan företag navigera i momslandskapet med tillförsiktoch därmed säkerställa en smidig gränsöverskridande verksamhet och hållbar tillväxt.

Vill du veta mer om hur Prime Penguin kan hjälpa dig? Låt oss ta en snabb pratstund!

Låt oss prata

Boka en gratis demo

Vi ser fram emot att få visa dig framtidens logistik!

Max Ericsson

Teknisk kundansvarig